Utgravingane på Bildøyna

Utgravingane på Bildøyna

Fjell kulturminnelag skipar ope møte 9. mai kl 19 på Fjell folkeboksamling på Sartor Storsenter på Straume med presentasjon av funn frå dei arkeologiske utgravingane på Bildøyna i 2017 og 2018. Forskar og prosjektleiar Leif Åstveit frå Universitetet i Bergen vil halda føredrag om arbeidet og fortelja kva funna kan seia om levemåten til folka som budde i området for 6000 – 7000 år sidan.

Gratis inngang og du kan få kaffi/te med noko attåt.

Styret i Fjell Kulturminnelag
utgravingabe bildøyna