Auksjonsprotokoll frå 1875 etter Gamlekyrkja på Fjell

Auksjonsprotokoll frå 1875 etter Gamlekyrkja på Fjell

Auksjonsprotokoll frå 1875 etter Gamlekyrkja på Fjell

 

«Aar 1875 den 24. Juni blev efter Forlangende af Fjelds Formandskab ved Lendsmand P. C. Lie i Overvær afIndskrevneVidnerpaaHr. Sorensskriver Falsens Vegind (?) en AuktionafholdspaaGaardenMidtfjeldeover  Materialenerneaf Fjelds gamle Kirke. Hvor da. 2de Exifbr (?) af de 4de udstedte Plakater fremlagde og indtages. LigeledesfremlagdesConditionerne, … og … indtages. Formandskabets Vellandfører var tilstæde. Der opraabtes til Salg».

 

http://fjellkulturminnelag.org/AuksjonFjellKyrkjeFerdig.htm

I denne lista kan ein finne kva som er seldfråkyrkja, antall, mål, og namn på kjøpar. Dette gjev oss verdfull informasjon på kvar restane av denne kyrkja kan finnast i dag. So her er det berre å byrje å leite etter sine anar attende for å sjå om det ligg bitar av Gamlekyrkja på Fjell i hus og løe. Om ein finn dette, eller har opplysingar knytt til gamlekyrkja etc. er det særs interessant for kulturminnelaget å få tak i desse.

 

PS! Tylf er ofte nemnd i protokollen og tyder enkelt og greit tolv eller dusin. Noko av teksten er vanskeleg å tyda og er i so tilfelle skrive som … eller med eitSpørjeteikn etter.

 

Sjå og under: Kyrkjedørafrå “gamlekyrkja” på Fjell