Funn av skipslast med brynesteiner

Funn av skipslast med brynesteiner

 

 

Funn av skipslast med brynesteiner

image001

image002

Det har tidlegarevoreinnrapporteteit funn av fleiresteinpinnar i sjøen vest for Fjell. Lokalitet vert ikkje nemnd med namn. Det vart sendt inn ein steinprøve fråein av pinnane, og her er svaret frå Bergen sjøfartsmusem:

 

Han har fått laget et tynnslip av den, og har mikroskopert og sammenlignet den med andre steinpinner med kjent opphavssted.
Hans konklusjon er at funnet er av en skipslast/ballast/salgsvarer/strø bestående av brynesteinsemner fra Eidsborg i Telemark. Vi har foreløpig ingen dateringsmulighet for skipsforliset, men steinproduksjonen i Eidsborg stammer fra middelalderen. Så det kan godt hende dere har gjort et funn av en svært gammel last.
Dere ble ikke kreditert dette som finnere, da det er påvist før, men dere har bidratt til dateringen gjennom de prøvene dere tok opp. Funnet er vernet etter enten §14 i kulturminneloven, evt fredet etter §4, alt etter hvor gammelt det er. Det må derfor ikke tas opp noe mer fra funnet. Dere kan selvfølgelig dykke og se på funnet, og dere skal har min og museets takk for et godt bidrag til kulturhistorien. Så vidt jeg vet, er dette den første last med bare steinpinner som er påvist på Vestlandet.