Stiftinga Knarrevikløa

Stiftinga Knarrevikløa

Stiftinga Knarrevikløa

 

Saman med Sartor Sportsskyttarlag har FKL restaurert store delar av Knarrevikløo. Dette bygget, som er ein del av fabrikkanlegget på Knarrevik, er teikna av arkitekt E. O. Schou – som og teikna Den Nationale Scene og Fløirestauranten. Kulturminnelaget disponerareit stort lokale som kan leigast ut til selskap og andre festlege høve.

 

I 2014 trakk Sartor Sportsskyttarlag seg ut av stiftinga etter at avtalen gjekk ut. Omea Hustad Marmor AS sit i stiftinga og eig bygget.

 

Kontakt leiar av stiftinga Per Ågotnes for meir informasjon.

 

I Løo har FKL samla ei rekkjebruksgjenstandar frå hus og heim, og arbeider no med å få samla og stilt ut gjenstandane. I tillegg vil det etter kvart kome ei nettustilling på heimesida vår.

 

Fjell Kulturminnelag sin representant i stiftinga er Per Ågotnes.