Oversikt over kverndrift i Sartors Skibrede 1776

Oversikt over kverndrift i Sartors Skibrede 1776

Oversikt over kverndrift i Sartors Skibrede 1776

 

«Da ingen Steds her i Landet males uden ved vand saa er alle disse ringe og ubetydelige. Qverner anlagt under Fieldene ved Bierg Kløfter, og smaaVejter, hvor der i Flomens Tid formedelst ved varende Regnveir fra Fieldenederaf nedrender Vand, ickunnoglefaae Dage om Aaret kan males en ringe Qvalitet».

 

Johannes Haberdorff tykte ikkjemykje om kvernene våre på Sotra i 1776 då han kommenterte innmeldinga av kverner under tinget på Tøsøen 4. oktober same år. Under kan de sjå kopiar av originaldokumentet frå Riksarkivet, saman med ei normalisert kopitekst av heile dokumentet. Her kan ein sjå kvar kvernene var, og kor mykjedei skal ha produsert av mala korn.

image001 image002