Smio på Ulveset

Smio på Ulveset

Smio på Ulveseth

 

I 2004 vart det laga ein avtale med eigar av smia, Magnus Ulveseth, om bruk og vedlikehald av den gamle smia på Ulveseth. Målet med dette er å visa den fram for skuleelevar og andre interesserte. Etterkvart vil det kome digitaliserte intervju kring driftinga av smio, samt filmsnuttar som viser korleissmio fungerer.

 

Ansvarleg for Smio i FKL er John Einarsen

 

Planar vidare: Dugnad til våren 2010. Innsamling av utstyr og historiar. Om nokon har utstyr som høyrer til i ei smie er kulturminnelaget interessert i kontakt.