Kverna på Fjell

Kverna på Fjell

Kverna på Fjell

image001

image002

image003

Kvednaelva på Fjell gard. Her stod det ein gong fram til ca. 1950-talet ei kvern som vart nytta av gardsbrukarane på Fjell gard. Inskripsjonen les: CKHN 1822

Dette er truleg inskripsjonen til han, eller dei, som laga eller eigde kverna, og årstalet viser truleg til når kverna stod ferdig.