Kulturminnevandring til Høybøen

Kulturminnevandring til Høybøen

Kulturminnevandring til Høybøen nord på Vindenes sundag 18. juni.

Fjell kulturminnelag i samarbeid med Sotra Øygarden Turlag ynskjer deg velkomen til kulturminnevandring til Høybøen sundag 18. juni.  På Høybøen finn vi spor etter folk frå jernalderen. Professor Knut Bergsvik som er arkeolog og tilsett på Universitet i Bergen, vert med oss, og han vil fortelja om funna som er gjort i området.

Frammøte kl 10:30 på parkeringsplassen ved Sotra Gruppen på Vindenes. 

Turen tek om lag tre timar og vert karakterisert som lett.

Vel møtt.

Helsing
Fjell kulturminnelag og Sotra  Øygarden Turlag