NY INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2019 I FJELL KULTURMINNELAG

NY INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2019 I FJELL KULTURMINNELAG

Fjell kulturminnelag held årsmøte onsdag 29. april 2020 kl 19 i Knarrevikløa i Knarrevik.

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 2. Val av møteleiar, skrivar og folk til å skriva under møteboka.
 3. Årsmelding frå styre.
 4. Rekneskap for 2019.
 5. Fastsetjing av lagspengar. (Framlegg frå styret: Uendra sats)
 6. Fastsetjing av arbeidsprogram og budsjett for 2020
 7. Tilmelde saker. (Ingen tilmelde saker som det var frist for å senda til styret innan torsdag 12. mars 2020)
 8. Val:
 9. a) leiar for eitt år
 10. b) to styremedlemmar for to år
 11. c) to varafolk for to år
 12. d) revisor
 13. e) to kandidatar til styret i Stiftinga Knarrevikløa for to år
 14. f) representant til redaksjonen i ”Havstrilen”
 15. g) to medlemmar til valnemnda.

 

Innlegget til kultursjef  Christel Møvik-Olsen som vi la opp til på møtet tillyst 26. mars, går ut, og samlinga no 29. april vert avgrensa til berre å vera årsmøte.

Styret syner elles til årsmøtepapira som vi sende ut saman med innkallinga til møtet 26. mars 2020.

Det vert enkel servering under møtet.

Vel møtt

Styret