Utsetjing av årsmøtet 26. mars 2020

Utsetjing av årsmøtet 26. mars 2020

Grunna smitterisiko og gjeldande smitteverntiltak har styret i Fjell kulturminnelag avgjort at årsmøtet, som var tillyst til torsdag 26. mars, må utsetjast inntil vidare. Styret vil koma attende med ny tillysing når tilhøva tilseier at det er forsvarleg  gjennomføra årsmøtet.

Elles ynskjer vi alle god helse og vonar at det ikkje går for lenge til tilhøva er attende meir til det normale.

Kolltveit, 16. mars 2020.

Helsing

Ove Midttun