Home

Båtar i Fjell

Laget har så langt konsenstrert seg om å samla og ivareta fysiske kulturminne frå strilekulturen. Dette arbeidet vil halde fram, og vi er avhengige av tips frå folk i regionen vår.
Pris kr 250

Nyheter

2020-05-07

God kulturminneven Det er krevjande tider for alle om dagen. Vi hadde tillyst årsmøtet i Fjell kulturminnelag til 26. mars, men måtte utsetja møtet grunna smitterisiko.

2020-04-15

Fjell kulturminnelag held årsmøte onsdag 29. april 2020 kl 19 i Knarrevikløa i Knarrevik.