Home

Båtar i Fjell

Laget har så langt konsenstrert seg om å samla og ivareta fysiske kulturminne frå strilekulturen. Dette arbeidet vil halde fram, og vi er avhengige av tips frå folk i regionen vår.
Pris kr 250

Nyheter

2022-08-13
2022-07-11

Ingalis Malmo skreiv denne reportasjen for avisa Norge i Dag frå kulturkvelden vår onsdag 2. juni i Gamle Hjelme kyrkje og Fjell kulturminnelag har fått løyve av Ingalis Malmo til å leggja den ut på heimesida vår.