Home

Båtar i Fjell

Laget har så langt konsenstrert seg om å samla og ivareta fysiske kulturminne frå strilekulturen. Dette arbeidet vil halde fram, og vi er avhengige av tips frå folk i regionen vår.
Pris kr 250

Nyheter

2020-10-26

Vi har rydda standplassen på ei gamal skytebane i Kolltveitmarka

2020-09-22

Ein god del av gjenstandane Fjell kulturminnelag har i Knarrevikløa har vore nedfrose til – 40 grader