Home

Båtar i Fjell

Laget har så langt konsenstrert seg om å samla og ivareta fysiske kulturminne frå strilekulturen. Dette arbeidet vil halde fram, og vi er avhengige av tips frå folk i regionen vår.
Pris kr 250

Nyheter

2021-06-24

Gode kulturminneven Styret vil senda ei sommarhelsing og fortelja litt om kva opplegg vi har framover og litt om kva vi jobbar med.

2021-06-06

Nordvikkvedna er nybreidd og staseleg etter ein god dugnad.