Home

Båtar i Fjell

Laget har så langt konsenstrert seg om å samla og ivareta fysiske kulturminne frå strilekulturen. Dette arbeidet vil halde fram, og vi er avhengige av tips frå folk i regionen vår.
Pris kr 250

Nyheter

2022-05-14

 

2022-04-20

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FJELL KULTURMINNELAG 16. mars 2022 I KNARREVIKLØA. Det møtte 12 medlemer. 1. Godkjenning av innkallinga og saksliste.  Leiar Ove Midttun ynskte velkommen til årsmøtet. Innkallinga og sakslista vart godkjent. 2. Konstituering  Ove Midttun vart vald til å leia møtet, medan Jarle Vindenes var vald til referent.  Til å skriva under møteboka […]