Home

Båtar i Fjell

Laget har så langt konsenstrert seg om å samla og ivareta fysiske kulturminne frå strilekulturen. Dette arbeidet vil halde fram, og vi er avhengige av tips frå folk i regionen vår.
Pris kr 250

Nyheter

2020-06-28

Takk for at du er med i Fjell kulturminnelag. Vi treng folk som støttar kulturminnearbeidet.

2020-05-07

God kulturminneven Det er krevjande tider for alle om dagen. Vi hadde tillyst årsmøtet i Fjell kulturminnelag til 26. mars, men måtte utsetja møtet grunna smitterisiko.