Home

Båtar i Fjell

Laget har så langt konsenstrert seg om å samla og ivareta fysiske kulturminne frå strilekulturen. Dette arbeidet vil halde fram, og vi er avhengige av tips frå folk i regionen vår.
Pris kr 250

Nyheter

2021-04-26

Torsdag 27. mai kl 19

2021-04-22

Styret peikar på at virussmitten kan gjera det vanskeleg å få gjennomført ein del av tiltaka i dette arbeidsåret, men vi vil prøva så langt det er forsvarleg.