Home

Båtar i Fjell

Laget har så langt konsenstrert seg om å samla og ivareta fysiske kulturminne frå strilekulturen. Dette arbeidet vil halde fram, og vi er avhengige av tips frå folk i regionen vår.
Pris kr 250

Nyheter

2021-02-27

INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE FOR 2020 FJELL KULTURMINNELAG

2021-02-09

Ein dugnadsgjeng frå Fjell kulturminnelag nytta isen på Storevatnet for å få fram og på plass store steinheller på Bekkabruna.