Home

Båtar i Fjell

Laget har så langt konsenstrert seg om å samla og ivareta fysiske kulturminne frå strilekulturen. Dette arbeidet vil halde fram, og vi er avhengige av tips frå folk i regionen vår.
Pris kr 250

Nyheter

2021-09-12

Ein stor flokk songglade strilar var samla på Notloftet på Vindenes fredag 10. september

2021-08-13

Det vert ”Allsong på kysten” fredag 10. september kl 19 på Notloftet på Vindenes,