Home

Båtar i Fjell

Laget har så langt konsenstrert seg om å samla og ivareta fysiske kulturminne frå strilekulturen. Dette arbeidet vil halde fram, og vi er avhengige av tips frå folk i regionen vår.
Pris kr 250

Nyheter

2021-03-24
2021-02-27

INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE FOR 2020 FJELL KULTURMINNELAG