Home

Båtar i Fjell

Laget har så langt konsenstrert seg om å samla og ivareta fysiske kulturminne frå strilekulturen. Dette arbeidet vil halde fram, og vi er avhengige av tips frå folk i regionen vår.
Pris kr 250

Nyheter

2024-04-07
2024-04-05

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FJELL KULTURMINNELAG