Home

Båtar i Fjell

Laget har så langt konsenstrert seg om å samla og ivareta fysiske kulturminne frå strilekulturen. Dette arbeidet vil halde fram, og vi er avhengige av tips frå folk i regionen vår.
Pris kr 250

Nyheter

2021-06-06

Nordvikkvedna er nybreidd og staseleg etter ein god dugnad.

2021-06-04

Det er vanskeleg å verdsetja den viktige funksjonen rutebåtane har hatt for folket på Vestlandet