Arbeidsprogram for Fjell kulturminnelag for 2024

Arbeidsprogram for Fjell kulturminnelag for 2024

Arbeidsprogram for Fjell kulturminnelag for 2024

Vi legg opp til å gjennomføra ulike tiltak dette arbeidsåret og satsar slik:

Dugnad:

– Utstilling om fiskarbonden i møkakjellaren i Knarrevikløa.

Vidare reinsing for mott av ein del gjenstandar, tilrettelegging av gjenstandane, utforming og plassering av bilete/infomateriell/montre og montering av naudsynt belysning. Vår/sommar/haust

– Knarrevikløa

Rydding i attståande gjenstandar på skukken.

Rydding/fjerning av ugras/tre utvending

– Infoskilt ved kulturminne

Sjå til infoskilta og vøla/skifta skilt der det er naudsynt

– Den eldste skytebana i Kolltveitmarka

Meir trerydding  og merking av standplass

– Gamal bilveg Brattholmen – Møvik

Få opp infoskilt ved rest av vegen som ligg i Haljedalen

– Nordvikkverna

Rydding og bortkøyring av tre/kratt/gras.  Vår/sommar.

– Smia på Ulveset

Naudsynt tilsyn

Tilskipingar:

– Våren – Kulturkveld i Giertsen-nausta på Ågotnes onsdag 24. april.

Omvising i nausta v/Fjell kystlag og forteljing om historia til verksemda v/Jakob E Ågotnes

– Langøymarknaden helga 24. og 25. august.

Fjell kulturminnelag stiller med info, boksal og verving av medlemar.

– ”Allsong på kysten”

Skipa ”Allsong på kysten” fredag 13. september på Notloftet på Vindenes.

– Haust – Kulturkveld i Knarrevikløa torsdag 31. oktober

Historia om hermetikkindustrien i Øygarden v/Jostein Misje.

– Kulturminnevandring

Vår –  Turøy sundag 9. juni med turleiar Tore Turøy m.fl.

Haust – Kallestad og Trengereid sundag 29. september med turleiar Bjarne Tingvoll.

– Utgjeving av hefte

I samarbeid med Gudveig Lillebø  å få laga eit hefte med forteljingar om kvardagsliv frå bygdene våre.

Medlemsverving

I 2023 hadde vi 37 betalande medlemar og vi må satsa på å få med nye medlemer og motivera tidlegare medlemer til å betala årspengar til kulturminnelaget.