Allsong på kysten

Allsong på kysten

Fredag 30. august kl 19 er du velkomen til Allsong på kysten på Notloftet på Vindenes. Algrøykoret og Klungerrosa  vert med. Det viktigaste er allsongen der Olav Ulveseth og Bjørn Tore Hummelsund saman med Olav Kobbeltveit vil gje oss tonefølgje. Det vert matøkt med lapskaus, kake og kaffi og sal av mineralvatn, vin og øl.   Opplegget skipar vi som ein del av, og med stønad frå KystkulturNo!

Inngangspengane er sett til 300 kroner per person.

Du kan no gå inn og melda deg på Allsong på kysten på nettadressa: notloftet.no/allsong  På den nettadressa finn du òg opplysningar om songkvelden. Hugs at du er ikkje sikra plass før du ha betalt inngangspengane til bankkonto 3628 60 42885. Av praktiske grunnar må vi avgrensar deltakartalet til 150 personar.

Allsong på kysten vert kunngjort i Vestnytt fredag 9. august.

Dersom du har spørsmål kan du kontakta Ove Midttun på 47614535 eller Vigdis Landro på 41677427.