Årsmøte i Kulturminnelaget

Årsmøte i Kulturminnelaget

Styret i Fjell Kulturminnelag kallar inn til årsmøte for 2021 onsdag 16. mars 2022 kl 19 i Knarrevikløa.

Innkalling og årsmelding ligg ved.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

FKM Årsmelding2021