Gamal standplass

Gamal standplass

Vi har rydda standplassen på ei gamal skytebane i Kolltveitmarka rett vest for riksvegn mot Haljesvatnet. Skytebana vart bygd kring 1890 og var i bruk fram til om lag 1920 då ny skytebane i Kolltveitmarka vart teken i bruk. Skyttargrava til den gamle bana ligg mot aust under Trollhaugane i området der golfbana ligg. Standplassen ligg tett ved turstien og vi vonar å få opp eit lite infoskilt på staden.