Gamle Hjelme kyrkje restaurert for å vere kulturkyrkje i Øygarden

Gamle Hjelme kyrkje restaurert for å vere kulturkyrkje i Øygarden

Ingalis Malmo skreiv denne reportasjen for avisa Norge i Dag frå kulturkvelden vår onsdag 2. juni i Gamle Hjelme kyrkje og Fjell kulturminnelag har fått løyve av Ingalis Malmo til å leggja den ut på heimesida vår.