Medlemsbrev – Februar 2020

Medlemsbrev – Februar 2020

JUBILEUM
I 2020 fyller Landslaget 100 år og vi feirer dette helgen 18. – 19. september i Oslo. Vi håper du har lyst og mulighet til å være med oss å feire!
Jubileet starter med mottakelse i Oslo Rådhus på kvelden fredag 18.september. Lørdag 19.september arrangeres det lokalhistorisk seminar på Nasjonalbiblioteket, og på kvelden blir det festmiddag på Gamle Logen.

Påmelding skjer via våre hjemmesider under Jubileum – Påmelding 100-års jubileum

Påmeldingsfrist: 12. juni
Pris: 1950 kr

PROSJEKTER

LOKALHISTORIE I SKOLESEKKEN
Vi minner om søknadsfrist 1. mars for prosjektmidlene i Lokalhistorie i skolesekken. Her kan medlemslag i Landslaget søke om inntil kr. 30 000,- til sitt prosjekt. Midlene er øremerket formidling av kulturarv til barn og unge i søkers nærområde. Søknad sendes til prosjektleder Ingrid Synnøve Østvang på e-postadresse ingrid.ostvang@landslaget.org

Detaljerte opplysninger om søknadsordningen finnes på våre hjemmesider under
Prosjekter – Lokalhistorie i skolesekken

LAGENES HISTORIE – KARTLEGGING
Prosjektet med kartlegging av lagenes historie går mot slutten, og i den forbindelse vurderes det i hvilket format det innsamlede materialet skal formidles. Vi vurderer å lage en jubileumsbok, hvor vi presenterer de som utgjør organisasjonen: Våre medlemslag. Dersom interessen er stor nok for å kjøpe en bok hvor dette er samlet, ønsker vi å trykke opp dette. Vi ønsker derfor tilbakemelding fra dere på om dere er interessert i å kjøpe en slik bok.

Send tilbakemelding til sekretariat@landslaget.org med tittel: LAGENES HISTORIE – BOK

MEDLEMSFORDELER
Her kommer litt informasjon om noen av deres medlemsfordeler. Dere kan lese mer om medlemsfordeler på våre hjemmesider under Medlem – Medlemsfordeler

MOMSKOMPENSASJON
De fleste begynner nå å ha klart regnskapet for 2019, og det er mulig å sende inn søknad om momskompensasjon for 2019 allerede nå. Søknad om momskompensasjon sendes inn via våre hjemmesider: Medlem – Medlemsfordeler – Momskompensasjon – Sende søknad

Vi minner om at laget må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke, og anbefaler dere å starte denne prosessen allerede, dersom dere ikke er registrert. Se mer informasjon om hvordan foreta registrering på våre hjemmesider under Momskompensasjon.

Frist for innsending av søknad til Landslaget for lokalhistorie: 1.mai 2020

TRYKKERIAVTALEN
Som medlem i Landslaget for lokalhistorie har deres lag mulighet til å få gode priser på trykking av produkter som årbøker, tidsskrift og kalendere hos RenessanseMedia. For spørsmål og uforpliktende pristilbud, ta kontakt med Kjell-Even Våraker på
kjell-even@rm.no eller telefon 907 52 744.

STYREWEB
StyreWeb er en nettbasert løsning for å administrere laget, hvor dere som medlemmer har fri tilgang til basismodulen. Høsten 2018 ble det sendt ut påloggingsinformasjon til eksisterende medlemslag, og nye medlemslag får påloggingsinformasjon tilsendt ved innmelding. Dette blir sendt ut fra StyreWeb, og ikke fra Landslaget for lokalhistorie.

Styreweb har flere moduler, blant annet for regnskap, og våre medlemslag får 20% rabatt på disse. For spørsmål om moduler, påloggingsinformasjon eller øvrig teknisk support kan dere ta kontakt med StyreWeb på telefon 72 90 90 01, eller sende epost til kundeservice@styreweb.com

SOSIALE MEDIA

HJEMMESIDENE
På våre hjemmesider www.landslaget.org finner dere kontaktinformasjon, nyhetssaker, opplysninger om prosjekter og medlemsfordeler med mer. Her er det også oversikt over hvem som sitter i styret og hvilke valgområder disse representerer. Vi anbefaler alle å ta turen innom en gang iblant for å se hva som er nytt.

FACEBOOK
Landslaget for lokalhistorie er også til stede på Facebook. Her deler vi enda mer informasjon om hva som skjer rundt oss. Følg oss gjerne!

PUBLIKASJONER

LOKALHISTORISK MAGASIN
Første utgave av Lokalhistorisk Magasin for 2020 kommer ut til påske. Som dere nok vil merke er dette et fyldigere nummer enn tidligere. Dette kommer av at vi har gått fra fire til tre nummer i året, men har økt sidetallet pr. nummer for å gi dere samme mengde innhold som med fire utgivelser.

HEIMEN
Henvendelser til Heimens redaksjon sendes til heimen@landslaget.org. Digitalt tilgjengelige versjoner av Heimen finner dere her: https://www.idunn.no/heimen#/editions

NASJONALBIBLIOTEKET

DIGITALISERING AV BØKER
Nasjonalbiblioteket digitaliserer norske tidsskrift og årbøker, og publikasjoner som er rettighetsavklart vil bli prioritert i denne prosessen. Vi oppfordrer derfor lag som utgir lokalhistoriske årbøker og tidsskrift til å ta kontakt med Nasjonalbiblioteket, slik at flest mulig kan få tilgang til disse publikasjonene. Spørsmål og henvendelser kan sendes til kontaktperson for opprettelse av avtaler; Rigmor Sjøvoll hos Nasjonalbiblioteket: rigmor.sjovoll@nb.no

PUBLISERING OG FRIGJØRING AV LOKALAVISER
En ny avtale med Amedia gjør at Nasjonalbiblioteket nå kan gi åpen tilgang til aviser som er mer enn 15 år gamle. To tredjedeler av avisene er allerede tilgjengelige, og dere kan søke etter aviser her: https://www.nb.no/search?mediatype=aviser

 

Med vennlig hilsen
Landslaget for lokalhistorie