Sommarhelsing

Sommarhelsing

Takk for at du er med i Fjell kulturminnelag. Vi treng folk som støttar kulturminnearbeidet.

Det har vore spesielle tilhøve så langt i 2020, men vi satsar på å koma i vanleg gjenge att.

Det vert Allsong på kysten 4. september på Notloftet på Vindenes. Av smittevernomsyn avgrensar må vi avgrensa deltakinga til 100 gjester. Klungerrose kjem, og Olav Ulveseth, Bjørn Tore Hummelsund og Olav Kobbeltveit vil leia oss gjennom allsongen. Det vert ei matøkt og vil du få høve til å kjøpa drikke. Du vil få varsel når vi legg ut opplegget for påmelding. Vi satsar på 300 kroner i inngangspengar, og i år må vi ha namn og telefonnummer til alle gjestane.

Vi har flytta samlinga om bord på ”Vestgar” til 1. oktober ved kaien i Solsvik. I tillegg til omvising, vil vi få historia til ”Vestgar”. Erling Virkesdal vil halda kåseri med ljosbilete om rutebåtsambanda i øyriket vårt. Vi kjem att med kunngjering seinare.

Gamle skulen i Brattholmen står det dårleg til med og vi er i gang med eit samarbeid med Øygarden kommune for å kunna berga bygget som er eit av dei tre første skulehusa i Fjell. Det vert eit stort og viktig prosjekt for oss.

Vi ynskjer deg god sommar og vonar at vi kan møtast på Notloftet i triveleg lag til hausten.

Helsing

Ove Midttun