Velkomen om bord på Vestgar ved Solsvikkaien

Velkomen om bord på Vestgar ved Solsvikkaien

Torsdag 27. mai kl 19 er alle velkomne til omvising om bord på Vestgar og kåseri om rutebåtane og båtrutene til øyane våre av Erling Virkesdal. Det vert eit hyggeleg gjensyn med både Vestgar og dei andre rutebåtane som vi vil få sjå att under kåseriet.

Det vert sal av kioskvarer og vi satsar på gode smitteverntiltak. Gratis tilgang.